Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται εξαιτίας της απόφραξης ή ρήξης ενός εγκεφαλικού αιμοφόρου αγγείου.

Εάν η ροή του αίματος σταματήσει για περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να πάρει αίμα και οξυγόνο. Τα εγκεφαλικά κύτταρα μπορεί να νεκρωθούν, με αποτέλεσμα μόνιμη βλάβη.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου: το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συμπτώματα

 • Ζαλάδα (ζάλη)
 • Ξαφνικός πονοκέφαλος (αιφνίδια κεφαλαλγία)
 • Πονοκέφαλος (κεφαλαλγία) όταν ξαπλώνουμε
 • Μυϊκή αδυναμία προσώπου, άνω άκρου (χέρι) και κάτω άκρου (πόδι) συνήθως μονόπλευρα
 • Δυσκολίες στην ομιλία ή στην κατανόηση άλλων που ομιλούν
 • Δυσκολίες κατάποσης
 • Αίσθημα πνιγμού
 • Δυσκολία στο βάδισμα
 • Ζάλη και ίλιγγος (vertigo)
 • Ακούσια απώλεια ούρων και κοπράνων (απώλεια ελέγχου ουροδόχου κύστης και αφόδευσης)
 • Απώλεια ερεθισμάτων από τις 5 αισθήσεις: όραση,ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή (αγνωσία)
 • Αστάθεια και την διαταραχή της ισορροπίας (αταξία)
 • Κατάθλιψη
 • Μούδιασμα (αιμωδία)
 • Διπλή ή θολή όραση
 • Διαταραχή του επιπέδου συνείδησης
 • Απώλεια μνήμης
 • Σύγχυση
 • Μούδιασμα (αιμωδία) στα πόδια (κάτω άκρων)
 • Μούδιασμα (αιμωδία) στα άνω άκρα
 • Μούδιασμα (αιμωδία) στο χέρι και το πόδι (αριστερά ή δεξιά)

Η ημιπληγία (παράλυση του μισού σώματος, δεξιά ή αριστερά απαιτεί φυσικοθεραπευτική παρέμβαση από την πρώτη εβδομάδα.

Σκοπός της θεραπείας είναι η κατά το δυνατόν γρηγορότερη και αρτιότερη λειτουργική αποκατάσταση και ανεξαρτησία του ασθενή.

Η θεραπευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί ποικίλει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες του ασθενή, την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. Η κλινική εικόνα στις διάφορες περιπτώσεις μπορεί να έχει πολύ μεγάλη απόκλιση από ασθενή σε ασθενή, άρα και η εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος είναι επιβεβλημένη.