Παθήσεις

που αντιμετωπίζονται στο κέντρο φυσικοθεραπείας. Ενδεικτική αναφορά των πιο συχνών.