SËMUNDJET


Sëmundjet që trajtohen në qendrën e fizioterapisë. Rastet që hasen më shpeshta.