Έτσι με την Διαμαγνητική θεραπεία με τη μέθοδο αντλίας επιτυγχάνεται:

 • Άμεση αναλγησία
 • Αποιδηματική δράση με εμφανή μείωση του οιδήματος.
 • Προώθηση χρησιμοποιούμενων θεραπευτικών ουσιών (με μορφή υγρού,
  γέλης, αλοιφής) σε ποσοστό 95%, και μάλιστα εντοπισμένα σε βάθος μέχρι 7 εκατοστά.
 • Επιτάχυνση του μεταβολισμού των κυττάρων
 • Η έντονη εν τω βάθη βιοδιέγερση, με τη ρύθμιση του ηλεκτρικού δυναμικού των κυττάρων και επαναφόρτιση της κυτταρικής μεμβράνης, που με τη σειρά του, προκαλεί αναζωογόνηση των κυττάρων και ταχεία και απολύτως φυσιολογική αποκατάσταση των τραυματισμένων ιστών.
 • Μυϊκή χαλάρωση
 • Φλεβική και αρτηριακή αγγειοδιαστολή

Διαμαγνητική Θεραπεία (Μέθοδος-Λειτουργία Αντλίας)

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία όπλα της φυσικοθεραπείας, στον τομέα της αποκατάστασης παθήσεων και κακώσεων.
Η συσκευή Διαμαγνητικής Θεραπείας TESLA PULSE, είναι υψηλής μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας και επιτυγχάνεται μέσω Εκπεμπόμενου Μαγνητικού Παλμού, ο οποίος αλληλοεπιδρά επιλεκτικά στους διάφορους βιολογικούς ιστούς, επιτυγχάνοντας έτσι, ταχύτερη και εξαιρετικά καλύτερη επαναφορά-αποκατάσταση από τις υπόλοιπες συμβατικές θεραπείες.

Ο Εκπεμπόμενος Μαγνητικός Παλμός (RAMP) που παράγεται από το πηνίο Τesla της συσκευής TESLA PULSE, παρέχει:

 • Μαγνητικό πεδίο Χαμηλής Συχνότητας και Υψηλής Έντασης (γνωστό ως διαμαγνητικόςπαλμός)
 • Αμελητέο ηλεκτρικό πεδίο
 • Αμελητέα θερμική επίδραση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ)

H λειτουργία scan, προσφέρει την επιλογή αυτόματης διαδοχής των διαθέσιμων συχνοτήτων ώστε να προσδίδονται στην περιοχή, ταυτόχρονα όλες οι θετικές επιπτώσεις των έξι διαφορετικών συχνοτήτων εφαρμογής.

ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΝΤΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Λόγω της διαμαγνητικής ιδιότητας που παρουσιάζουν τα υγρά – δηλαδή να απωθούνται από το μαγνητικό πεδίο – οι συσκευές αυτές δρουν επί των υγρών, είτε αυτά βρίσκονται εντός του ιστού (οίδημα) και τα απωθούν βίαια από την περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το μαγνητικό πεδίο είτε στην επιφάνεια του δέρματος (όπως φάρμακα σε υγρή μορφή, γέλης, κρέμας κτλ).
Παράλληλα, λόγω της απομάκρυνσης των τοξινών του εξωκυττάριου χώρου, ομαλοποιείται η κυτταρική λειτουργία. Το ισχυρό μαγνητικό πεδίο δημιουργεί έντονη ανάδευση του ενδοκυττάριου υγρού (spin) που με τη σειρά της προκαλεί την αύξηση της ωσμωτικής πίεσης.

Με τον τρόπο αυτό, το κύτταρο τρέφεται από μια καθαρή και χωρίς τοξίνες περιοχή, με αποτέλεσμα την ταχεία ανάκαμψη του ιστού.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακά και άμεσα ορατά αποτελέσματα παρατηρούνται στην περίπτωση που στην περιοχή προς θεραπεία έχει αναπτυχθεί οίδημα. Με την κεφαλή της συσκευής να στοχεύει προς τον πλησιέστερο λεμφικό κόμβο, ο ειδικευμένος φυσικοθεραπευτής θεραπευτής “ωθεί” το υγρό (μαγνητικά απωθώντας το) μέσω της λεμφικής οδού, στον εν λόγω κόμβο, μειώνοντας το οίδημα.

Η διαμαγνητική απώθηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή φαρμακευτικών ουσιών εντός του ιστού, με καθαρά μηχανικό τρόπο.
Τα μόρια του φαρμακευτικού σκευάσματος, απωθούνται μαγνητικά από την περιοχή και προωθούνται εντός του ιστού. Μάλιστα, μέσω της παραμετροποίησης της συσκευής, η δραστική ουσία μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βάθος εντός του ιστού.

Μια ακόμα βιολογική δράση της διαμαγνητικής θεραπείας είναι η ηλεκτρική ρύθμιση της μεμβράνης των κυττάρων. Λόγω του ότι ο ιστός είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, το έντονο παλμικό μαγνητικό πεδίο που παράγει η συσκευή, δημιουργεί ένα επαγωγικό ρεύμα που διαρρέει τον ίδιο τον ιστό, προκαλώντας έντονη εν τω βάθη βιοδιέγερση καθώς και ηλεκτρική φόρτιση της μεμβράνης των κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό, το κύτταρο καθίσταται ενεργό ενώ προκαλείται η πλήρης ενεργοποίηση της αντλίας Καλίου-Νατρίου.

Εκτός των ανωτέρω, η διαμαγνητική θεραπεία έχει επίδραση και στην κυκλοφορία του αίματος: η εφαρμογή ενός μαγνητικού πεδίου μεγάλης εντάσεως καθιστά έντονες τις δυνάμεις Lorentz με αποτέλεσμα την μείωση των εσωτερικών τριβών στα πολύ μικρά αγγεία και κατά συνέπεια την αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας. Λόγω της διαμαγνητικής ιδιότητας των υγρών και της κάθετης “συμπαγούς” ως προς τον ιστό υπόστασης της μορφής του παραγόμενου παλμού από τη συσκευή TESLA PULSE, ένα οίδημα απωθείται βίαια από την περιοχή στην οποία εφαρμόζεται, οδηγείται αποτελεσματικά προς την λεμφική οδό, ενώ ευνοείται η ομαλοποίηση της κυτταρικής λειτουργίας μέσω της έντονης κυτταρικής βιοδιέγερσης και της ηλεκτρικής φόρτισης της μεμβράνης των κυττάρων. Αυτό το φαινόμενο λειτουργεί ως θεραπευτική αντλία στους τραυματισμένους ιστούς.

ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΟΦΟΡΗΣΗ

Η συσκευή με την παραγωγή Διαμαγνητικού Παλμού, μπορεί να διηθεί (μέσω των πόρων της επιδερμίδας) και να “φορίζει” (απωθώντας μαγνητικά) τα ενεργά μόρια διαφόρων δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (υπό μορφή υγρού, κρέμας, γέλης κτλ), με ακρίβεια σε διάφορα βάθη εντός του σώματος.
Η Διαμαγνητοφόρεση επιτυγχάνεται χωρίς καταστροφή της ιδιοσύστασης των ενεργών μορίων της δραστικής ουσίας (ιονισμός). Έτσι επιτυγχάνουμε μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης των θεραπευτικών ουσιών και φυσικά καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Η εφαρμογή της διαμαγνητικής θεραπευτικής αντλίας είναι εντελώς ανώδυνη και απολύτως ασφαλής.
Να υπογραμμιστεί ότι οι συσκευές διαμαγνητοθεραπείας, ΔΕΝ είναι μαγνητικοί διεγέρτες, ΔΕΝ προκαλούν μυϊκές συσπάσεις, ο μαγνητικός παλμός ΔΕΝ γίνεται αντιληπτός από τον ασθενή ούτε προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Ο αριθμός συνεδριών καθώς και η διάρκεια της κάθε συνεδρίας εξαρτάται:

 • Από το είδος της πάθησης-τραυματισμού.
 • Από τη φάση στην οποία βρίσκεται η πάθηση-τραυματισμός (οξεία, υποξεία, χρόνια).
 • Από το μέγεθος της περιοχής που θα εφαρμοστεί η θεραπεία,
 • Από την ίδια την περιοχή (οσφύ, γόνατο κτλ) και
 • Από τον ίδιο τον ασθενή (ηλικία, βάρος, ιστορικό παθήσεων, μεταβολισμός).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η θεραπεία Διαμαγνητικού Παλμού Tesla Pulse είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις φάσεις εξέλιξης μιας πάθησης (οξεία, υποξεία και χρόνια).

Ενδείκνυται σε:

Μυοσκελετικές Παθήσεις

 • Οσφυαλγία-Ισχιαλγία
 • Αυχενικό σύνδρομο
 • Θωρακαλγία, μεσοπλευρίτιδα
 • Δισκοπάθεια, Δισκοκήλη
 • Μυϊκός σπασμός
 • Μυαλγία

Αρθροπάθειες

 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου
 • Επικονδυλίτιδα
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Χονδρομαλάκυνση επιγονατόδος
 • Μηνισκοπάθεια
 • Ρευματικές φλεγμονώδεις και οιδηματικές παθήσεις των αρθρώσεων

Κακώσεις μαλακών μορίων και τραυματισμοί

 • Διαστρέμματα
 • Εξαρθρήματα
 • Τενοντίτιδα
 • Θυλακίτιδα
 • Μυϊκές θλάσεις
 • Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών
 • Επιγονατιδομηριαίος πόνος
 • Κατάγματα
 • Οστικά οιδήματα

Νευρολογικές παθήσεις

 • Νόσος Parkinson
 • Νευρίτιδες
 • Νευροπάθειες

Οιδηματώδεις καταστάσεις

 • Διαβητικό πόδι, θεραπεία επούλωσης ελκών
 • Λεμφοίδημα (Θεραπεία καταπολέμησης οιδημάτων λέμφου)
 • Οιδήματα άνω και κάτω άκρων

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 • Εγκυμοσύνη
 • Βηματοδότης