SHËRBIME

që ofrohen në qendrën fizioterapike.

Ne jemi të specializuar:

  • Në trajtimin e dhimbjes akute dhe muskuloskeletore.
  • Rikuperimin e çrregullimeve patologjike të shtyllës kurrizore.
  • Në lëvizjen e artikulacioneve dhe të trupit në tërësi.
  • Në analizimin dhe rimëkëmbjen e çrregullimeve të ecjes dhe të qëndrimit të trupit.
  • Në diagnozën mekanike dhe trajtimin e sëmundjeve të shtyllës kurrizore sipas metodës McKenzie
  • Rikuperimin e lëndimeve sportive.
  • Në rikuperimin neurologjik.
  • Në rimëkëmbjen pas ndërhyrjes kirurgjikale.
  • Në përgatitjen e pjesëve të trupit para ndërhyrjeve kirurgjikale

E veçanta jonë është se nuk trajtojmë vetëm sëmundjet e referuara, por krijojmë dhe rregullat protokollare të specifikuara për çdo pacient dhe nevojave të tyre të personalizuara.